Doelgroepen:Volwassenen met overgewicht en ondergewicht:

Overgewicht komt steeds vaker voor bij volwassenen in Nederland. De kans op diverse ziekten neemt hier door sterk toe. Daarom is het sterk aan te bevelen weer gezond op gewicht te komen. Een gewichtsverlies van 5-10% levert al flinke gezondheidswinst op.

Op http://www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter.aspx kunt u zien of u te zwaar bent.

Als u iets aan uw gewicht wilt doen, kan Fit in evenwicht u daarbij helpen. Ik help u op een verantwoorde en gezonde manier. Strenge diëten met veel hongermomenten werken op langere termijn bijna nooit, dit geldt ook voor dieetpillen.

Bij mij wordt u persoonlijk gecoacht en geadviseerd. Samen stellen we persoonlijke doelen op, die dan worden bereikt door goed afgestemde voeding- en beweegadviezen.                                            


Kinderen met overgewicht en ondergewicht:

Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op last van overgewicht op latere leeftijd en verhoogt het risico op fysieke en emotionele problemen. Kinderen voldoende laten bewegen en het aanleren van een gezonde leefstijl is van belang, zowel om overgewicht te voorkomen (preventie) als om overgewicht te ‘genezen’ (curatie).

Wat te doen als je kind overgewicht heeft? Moet je kind dan op dieet? En hoe doe je dat? Hoe komt het dan aan de noodzakelijke en goede voedingsstoffen? Kinderen zijn immers nog in de groei. 

Het is het beste om zeker niet minder, maar wel gezonder te gaan eten. In sommige gevallen met het hele gezin. Kleine aanpassingen in het dagelijkse voedingspatroon zijn soms voldoende om veel te bereiken.

Mijn werkwijze pas ik aan aan de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewoontes binnen het gezin. Ik geef adviezen, leuke tips en daar waar nodig stuur ik bij.
Kinderen groeien dan als ‘vanzelf’ naar een gezond BMI en dat eten iets leuks en gezelligs moet blijven.... is een must.

Uiteraard kan ik kinderen ook begeleiden als er sprake is van ONDERgewicht.Senioren met overgewicht en ondergewicht:

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op overgewicht. Bijna de helft van de senioren is te zwaar. Hoe komt dat en belangrijker nog, hoe kom je er vanaf? Ouderen en overgewicht is een serieus probleem. Het CBS becijferde dat mensen op middelbare en hogere leeftijd het meeste overgewicht hebben. Ook obesitas is onder 55-plussers een groter probleem dan in alle andere leeftijdscategorieën.

De helft van de mannen boven de 40 is te zwaar. Bij vrouwen loopt overgewicht wat meer geleidelijk op met de leeftijd. Vrouwen zijn ook minder vaak te zwaar dan mannen, maar ernstig overgewicht komt bij oudere vrouwen juist wat vaker voor dan bij oudere mannen. Voor senioren heeft Fit in evenwicht een op maat afgestemd voeding- en beweegadvies.          
Kaart
Opbellen
E-mail
Info